Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

City Muutot Oy

Osoite: Ruosilankuja 6, 00390 Helsinki
Y-tunnus: 2466181-5

Puhelin: 0400 89 8069
Sähköpostiosoite: myynti@citymuutot.fi

2. Rekisterin nimi

City Muutot Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR).

Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on perusteltua asiakassuhteeseen, sopimuksiin, sivuston käyttöön, lakisääteisiin velvoitteisiin tai henkilön suostumukseen perustuen. Asiakastietoja säilytetään lain vaatimalla tavalla ja niitä voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: markkinointi, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, asiakassegmenttien profilointi sekä City Muutot Oy:n liiketoiminnalle olennaisen tiedon kerääminen.

4. Tietojen keräys ja säilytys

Sivustollamme on käytössä tarjouspyyntölomake. Lomakkeen välityksellä kerätyt henkilötiedot perustuvat  rekisteröidyn suostumukseen. Keräämme seuraavia henkilötietoja lomakkeen avulla: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetietoja ja muita muuttotarjousta varten tarvittavia tietoja.

Säilytämme lomakkeen kautta kerättyjä henkilötietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen ja palveluiden tarjoamisen kannalta tarpeellista.

Keräämme myös analytiikkatyökalujen avustuksella seuraavia anonymisoituja henkilötietoja:

  • Sivuston käyttö- ja selaustiedot
  • Käytetyn laitteen tunnistetiedot

Keräämme anonymisoituja tietoja kehittääksemme markkinointiamme, ja nämä tiedot eivät ole yhdistettävissä kehenkään tiettyyn henkilöön.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa rekisteröityä koskevat henkilötiedot, mikäli rekisteröity haluaa peruuttaa antamansa suostumuksen tai mikäli kyseisiä henkilötietoja ei enää tarvita palvelun tai asiakassuhteen hoitamiseksi. 

6. Henkilötietojen käsittely ja suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilökunnan tai alihankkijoiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Anonymisoituja henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten analytiikkakumppaneille. Emme luovuta yksilöityjä henkilötietoja kolmansille osapuolille, pois lukien erikoistapauksissa lain vaatimat luovutukset viranomaisille.

7. Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä. Käytämme sivustolla Google Analytics -seurantaohjelmaa, joka hyödyntää evästeitä anonyymisti. 

Lisätietoja Google Analytics -seurantaohjelmasta ja evästeistä.

Voit halutessasi estää Google Analyticsin evästeiden käytön muokkaamalla selaimesi asetuksia tai vaihtoehtoisesti lataamalla Google Analytics Opt-out -lisäosan selaimeesi.